prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Publikacje


  2018
 1. Janusz Czelakowski, THE EQUATIONALLY-DEFINED COMMUTATOR IN QUASIVARIETIES GENERATED BY TWO-ELEMENT ALGEBRAS, w: Don Pigozzi on Abstract Algebraic Logic, Universal Algebra and Computabilty (red. Janusz Czelakowski (ed.)), Springer 978-3-319-74771-2, Berlin (2018), 131-165.
 2. Janusz Czelakowski, PREFACE, w: Don Pigozzi on Abstract Algebraic Logic, Universal Algebra, and Computer Science (red. Janusz Czelakowski (ed.)), Springer 978-3-319-74771-2, Berlin (2018), vii - xv.
 3. Janusz Czelakowski, RASIOWA-SIKORSKI SETS AND FORCING, w: Larisa Maksimova on Implication, Interpolation, and Definability (red. Sergei Odintsov), Springer 978-3-319-69917-2, Berlin (2018), 117- 163.

 4. 2017
 5. Janusz Czelakowski, THE INFINITE-VALUED ŁUKASIEWICZ LOGIC AND PROBABILITY, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 46, No. 1/2 (2017), 47-64.
 6. Janusz Czelakowski, FORCING FOR FIRST-ORDER LANGUAGES FROM THE PERSPECTIVE OF RASIOWA-SIKORSKI LEMMA, Fundamenta Informaticae, 156 (2017), 255-280.

 7. 2016
 8. Janusz Czelakowski, REGUŁY DZIAŁANIA A ARGUMENTACJA, Zagadnienia Naukoznawstwa, Tom III, Zeszyt 209 (2016), 331-355.
 9. Janusz Czelakowski, GARŚĆ UWAG O METODACH NIEFINITYSTYCZNYCH W MATEMATYCE, w: Księga pamiatkowa dedykowana prof. Jackowi Jadackiemu. Mysli o języku, nauce i wartosciach (red. Anna Brozek, Alicja chybińska, Marcin Tkaczyk, Mariusz Grugianiec (ed), Wydawnictwo Semper, ISBN 978-83-7507-203-7, Warszawa (2016), 107-138.
 10. Janusz Czelakowski, ON PROBABILISTIC INTERPRETATIONS OF PREDICATES, w: J.M. Dunn on Information Based Logics (red. Kathlin Bimbo), Springer, Berlin (2016), 247-278.

 11. 2015
 12. Janusz Czelakowski, THE EQUATIONALLY-DEFINED COMMUTATOR. A STUDY IN ALGEBRA AND EQUATIONAL LOGIC, Birkhauser ISBN 978-3-319-21200-5, Bazylea/Berlin (2015), ix + 292 strony.
 13. Janusz Czelakowski, FREEDOM AND ENFORCEMENT IN ACTION. ELEMENTS OF FORMAL ACTION THEORY, Springer, Berlin (2015), 279 stron.

 14. 2014
 15. Janusz Czelakowski, TRIANGULAR IRREDUCIBILITY OF CONGRUENCES IN QUASIVARIETIES, Algebra Universalis, 71 (2014), 261-283.
 16. Włodzimierz Bąk, Janusz Czelakowski, Andrzej Spakowski, Tadeusz Nadzieja, 60 LAT MATEMATYKI W OPOLU, Instytut Matematyki i Informatyki UO, Opole (2014), 1-138.

 17. 2013
 18. Janusz Czelakowski, NORMY Z PERSPEKTYWY TEORII DZIAŁANIA, w: Współczesna teoria i praktyka badańspołecznych i humanistycznych, Tom 2. Logika (red. Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski ), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2013), 11-33.
 19. Janusz Czelakowski, NORMS FROM THE VIEPOINT OF ACTION THEORY, Non-Classical Logics. Theory and Applications, 3-4 września 2013, Uniwersyteł Łódzki (2013), referat wygłoszony (W druku).

 20. 2012
 21. Janusz Czelakowski, O PROBABILISTYCZNEJ INTERPRETACJI PREDYKATÓW, w: Identycznośc znaku czy znak identyczności? (red. Joanna Golińska-Pilarek, Anna Wójtowicz), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0990-5, Warszawa (2012), 195-204.

 22. 2011
 23. Janusz Czelakowski, FOREWORD, w: Studia Logica, Vol. 99. Dedicated to professor Ryszard Wójcicki. (red. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, Jacek Malinowski), Springer, Berlin (2011), 1-6.

 24. 2009
 25. Janusz Czelakowski, AC IS EQUIVALENT TO THE COHERENCE PRINCIPLE. CORRIGENDUM TO MY PAPER "INDUCTION PRINCIPLES FOR SETS", Fundamenta Informaticae, 93 (2009), 353-356.
 26. Janusz Czelakowski, SET-THEORETIC DOMAINS, Trends in the Philosophy of Mathematics, Frankfurt nad Menem, 1-4 września 2009r. (2009), referat wygłoszony.
 27. Janusz Czelakowski, MONOTONE RELATIONS, FIXED POINTS AND RECURSIVE DEFINITIONS, w: Towards Mathematical Philosophy. Trends in Logic 28 (red. David Makinson, Jacek Malinowski, Heinrich Wansing), Springer, ISBN 978-1-4020-9083-7, Berlin (2009), 125-164.
 28. Janusz Czelakowski, ZERMELO AND FIXED-POINT THEOREMS, XIV konferencja "Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki", Szklarska Poreba, 2024 kwietnia 2009r. (2009), referat wygłoszony.
 29. Janusz Czelakowski, ZERMELO AND FIXED-POINT THEORY, Topological, Algebraic and Categorical Methods in Logic. TACL'2009, Amsterdam, 7-11 lipca 2009r. (2009), referat wygłoszony.
 30. Janusz Czelakowski, FIXED-POINT THEOREMS EQUIVALENT TO THE AXIOM OF CHOICE, konferencja "Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania", Łódź, 17-19 września 2009r. (2009), referat wygłoszony.

 31. 2008
 32. Janusz Czelakowski, ADDITIVITY OF THE COMMUTATOR AND RESIDUATION, Reports on Mathematical Logic, 43 (2008), 109-132.

 33. 2007
 34. Janusz Czelakowski, INDUCTION PRINCIPLES FOR SETS, Fundamenta Informaticae, 81 (2007), 97-122.
 35. Janusz Czelakowski, FREGEAN LOGICS AND THE STRONG AMALGAMATION PROPERTY, Bulletin of the Section of Logic, 36 (2007), 105-116.

 36. 2006
 37. Janusz Czelakowski, GENERAL THEORY OF THE COMMUTATOR FOR DEDUCTIVE SYSTEMS. PART 1. BASIC FACTS, Studia Logica, 83 (2006), 183-214.
 38. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, ON TRUTH-SCHEMES FOR INTENSIONAL LOGICS, Reports on Mathematical Logic, 41 (2006), 151-171.
 39. Janusz Czelakowski, FIXED-POINTS FOR RELATIONS AND THE BACK AND FORTH METHOD, Bulletin of the Section of Logic, 35 (2006), 63-71.

 40. 2004
 41. Janusz Czelakowski, Don Pigozzi, FREGEAN LOGICS WITH THE MULTITERM DEDUCTION THEOREM AND THEIR ALGEBRAIZATION, Studia Logica, 78 (2004), 171-212.
 42. Janusz Czelakowski, Don Pigozzi, FREGEAN LOGICS, Annals of Pure and Applied Logic, 127 (2004), 17-76.
 43. Janusz Czelakowski, TOWARDS THE ALGEBRAIZATION OF SET THEORY. SET-THEORETIC DOMAINS, Bulletin of the Section of Logic, 33 (2004), 157-178.
 44. Janusz Czelakowski, EQUIVALENTIAL LOGICS (AFTER 25 YEARS OF INVESTIGATIONS), Reports on Mathematical Logic, 38 (2004), 23-36.

 45. 2003
 46. Janusz Czelakowski, JOHN F. FORTHY. AGENCY AND DEONTIC LOGIC, Erkenntnis, 58 (2003), 116-125.
 47. Janusz Czelakowski, THE SUSZKO OPERATOR. PART 1., Studia Logica, 74 (2003), 181-231.
 48. Janusz Czelakowski, J. MICHAEL DUNN AND GARY M. HARDEGREE. ALEBRAIC METHODS IN PHILOSOPHICAL LOGIC, Bulletin of Symbolic Logic, 9 (2003), 231-234.

 49. 2002
 50. Janusz Czelakowski, UWAGI O TEORII MNOGOŚCI (NA MARGINESIE DYSKUSJI O KSIĄŻCE PROF. RYSZARDA WÓJCICKIEGO), Filozofia Nauki, 2(38) (2002), 73-76.

 51. 2001
 52. Janusz Czelakowski, OPERATOR SUSZKI, w: Idee logiczne Romana Suszki (red. Mieczysław Omyła), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwerytetu Warszaw, Warszawa (2001), 175-181.
 53. Janusz Czelakowski, PROTOALGEBRAIC LOGICS, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2001), xii+452.

 54. 2000
 55. Janusz Czelakowski, Jansana Ramon, WEAKLY ALGEBRAIZABLE LOGICS, Journal of Symbolic Logic, 65 (2000), 641-668.

 56. 1999
 57. Janusz Czelakowski, Don Pigozzi, AMALGAMATION AND INTERPOLATION IN ABSTRACT ALGEBRAIC LOGIC, w: Models, Algebras and Proofs (red. Xavier Caicedo, Carlos H. Montenegro), Marcel Dekker, ISBN 0-8247-1970-0, New York - Basel (1999), 187-265.
 58. Janusz Czelakowski, DEDUCTION THEOREMS WITHIN RM AND ITS EXTENSIONS, Journal of Symbolic Logic, 64 (1999), 279-290.
 59. Janusz Czelakowski, Raimon Elgueta, LOCAL CHARACTERIZATION THEOREMS FOR SOME CLASSES OF STRUCTURES, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), 65 (1999), 19-32.

 60. 1998
 61. Janusz Czelakowski, RELATIVE PRINCIPAL CONGRUENCES IN CONGRUENCE - MODULAR QUASIVARIETIES, Algebra Universalis, 39 (1998), 81-101.
 62. Janusz Czelakowski, ON THE CLASSIFICATION OF DEDUCTIVE SYSTEMS, Workshop on Abstract Algebraic Logic, CRM, Ballaterra (1998).

 63. 1997
 64. Janusz Czelakowski, ACTION AND DEONTOLOGY, w: Logic, Action and Cognition (red. Eva Ejerhed, Sten Lindstrom), Kluwer, Dordrecht (1997), 47-87.
 65. Janusz Czelakowski, FREEDOM AND ACTION. THE CLOUSURE PRINCIPLE, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1890 (1997), 103-123.
 66. Janusz Czelakowski, THE FREGEAN AXIOM AND FREGEAN LOGICS, w: Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze (red. Mieczysław Omyła), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warsza, Warszawa (1997), 33-55.

 67. 1996
 68. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, THE PARAMETERIZED LOCAL DEDUCTION THEOREM FOR QUASIVARIETIES OF ALGEBRAS AND ITS APPLICATION, Algebra Universalis, 35 (1996), 373-419.
 69. Janusz Czelakowski, ELEMENTS OF FORMAL ACTION THEORY, w: Logic, Action and Information. Essays on Logic and Artificial Inteligence (red. Andre Fuhrmann, Hans Rott), Walter de Gruyter, Berlin/New York (1996), 3-62.
 70. Janusz Czelakowski, FILTERED SUBDIRECT PRODUCTS, Bulletin of the Section of Logic, 25 (1996), 103-111.

 71. 1995
 72. Janusz Czelakowski, LOGICS AND OPERATORS, Logic and Logical Philosophy, 3 (1995), 87-100.
 73. Janusz Czelakowski, DZIAŁANIE I DEONTOLOGIA, w: Eufonia i Logos (red. Jerzy Pogonowski), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (1995), 351-378.

 74. 1993
 75. Janusz Czelakowski, AN OUTLINE OF A FORMAL THEORY OF ACTION, w: The Inter. Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol.2, Practical Philosophy and Action (red. Timo Airaksinen, Wojciech Gasparski), Transaction Publishers, Helsinki (1993), 171-198.
 76. Janusz Czelakowski, PROBABILISTYCZNE TEORIE DZIAŁANIA, Prakseologia, 1-1(118-119) (1993), 25-54.

 77. 1992
 78. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, A SINGLE QUASI-IDENTITY FOR A QUASIVARIETY WITH THE FRASER-HORN PROPERTY, Algebra Universalis, 29 (1992), 10-15.
 79. Janusz Czelakowski, A NOTE ON THE EXTENSION PROPERTY FOR RELATIVELY CONGRUENCE-DISTRIBUTIVE QUASIVARIETIES, Bulletin of the Section of Logic, 21 (1992), 92-96.

 80. 1991
 81. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, A DEDUCTION THEOREM SCHEME FOR DEDUCTIVE SYSTEMS OF PROPOSITIONAL LOGICS, Studia Logica, 50 (1991), 385-396.

 82. 1990
 83. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, CONGRUENCE-DISTRIBUTIVE QUASIVARIETIES WHOSE FINITELY SUBDIRECTLY IRREDUCIBLE MEMBERS FORM A UNIVERSAL CLASS, Algebra Universalis, Vol. 27, No. 1 (1990), 128-149.

 84. 1989
 85. Janusz Czelakowski, RELATIVELY POINT-REGULAR QUASIVARIETIES, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 18, No. 4 (1989), 138-145.

 86. 1988
 87. Janusz Czelakowski, UNIFORM PROOF SCHEMES, Acta Universitatis Wratislaviensis, Vol. 57, Logika 11 (1988), 33-40.

 88. 1987
 89. Janusz Czelakowski, REMARKS ON BOOLEAN EXTENSIONS OF MODELS, Acta Universitatis Wratislaviensis, Vol. 35, Logika 11 (1987), 13-37.

 90. 1986
 91. Janusz Czelakowski, ALGEBRAIC ASPECTS OF DEDUCTION THEOREMS, Journal of Symbolic Logic, Vol. 51, No. 2 (1986), 484-485.
 92. Janusz Czelakowski, LOCAL DEDUCTION THEOREMS, Studia Logica, Vol. 45, No. 4 (1986), 377-391.

 93. 1985
 94. Janusz Czelakowski, SENTENTIAL LOGICS AND THE MAEHARA INTERPOLATION PROPERTY, Studia Logica, Vol. 44, No. 3 (1985), 265-283.
 95. Janusz Czelakowski, G. Malinowski, KEY NOTIONS OF TARSKI'S METHODOLOGY OF DEDUCTIVE SCIENCES, Studia Logica, Vol. 44, No. 4 (1985), 321-351.
 96. Janusz Czelakowski, ALGEBRAIC ASPECTS OF DEDUCTION THEOREMS, Studia Logica, Vol. 44, No. 4 (1985), 369-387.

 97. 1984
 98. Janusz Czelakowski, SOME REMARKS ON FINITELY BASED LOGICS, w: Models ans Sets. Proceedings of the Logic Colloquium held in Aachen, July 18-23, 1983, Lecture Notes (red. G.H Mueller, M.M. Richter), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg (1984), 147-168.

 99. 1983
 100. Janusz Czelakowski, SOME THEOREMS ON STRUCTURAL ENTAILMENT RELATIONS, Studia Logica, Vol. 42, No. 4 (1983), 417-429.
 101. Janusz Czelakowski, FILTER DISTRIBUTIVE LOGICS, Studia Logica, Vol. 43, No. 4 (1983), 359-377.
 102. Janusz Czelakowski, MATRICES, PRIMITIVE SATISFACTION AND FINITELY BASED LOGICS, Studia Logica, Vol. 42, No. 1 (1983), 89-104.
 103. Janusz Czelakowski, FILTER-DISTRIBUTIVE SENTENTIAL LOGICS, w: Abstracts of Sections 5 and 12 of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosoph (red. Johannes Czermak and Christine Fuehringer), J. Hutterger Ohg., Salzburg (1983), 39-42.

 104. 1982
 105. Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, ANOTHER PROOF THAT ISPR(K) IS THE LEAST QUASIVARIETY CONTAINING K, Studia Logica, Vol. 41, No. 4 (1982), 343-345.
 106. Janusz Czelakowski, LOGICAL MATRICES AND THE AMALGAMATION PROPERTY, Studia Logica, Vol. 41, No. 4 (1982), 329-341.

 107. 1981
 108. Janusz Czelakowski, PARTIAL REFERENTIAL MATRICES FOR QUANTUM LOGICS, w: Current Issues in Quantum Logic (red. E. Beltrametti, Bas C. Van Fraassen), Plenum Press, London/Mew York (1981), 131-146.
 109. Janusz Czelakowski, PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS IN THE BROADER SENSE AND BOOLEAN EMBEDDINGS, Colloquium Mathematicum, Vol. 45, No. 2 (1981), 171-180.
 110. Janusz Czelakowski, EQUIVALENTIAL LOGICS. PART 1, Studia Logica, Vol. 40, No. 3 (1981), 227-236.
 111. Janusz Czelakowski, EQUIVALENTIAL LOGICS. PART 2, Studia Logica, Vol. 40, No. 4 (1981), 355-372.

 112. 1980
 113. Janusz Czelakowski, A REMARK ON FREE PRODUCTS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 9, No. 3 (1980), 125-130.
 114. Janusz Czelakowski, REDUCED PRODUCTS OF LOGICAL MATRICES, Studia Logica, Vol. 39, No. 1 (1980), 19-43.

 115. 1979
 116. Janusz Czelakowski, "LARGE" MATRICES WHICH INDUCE FINITE CONSEQUENCE OPERATIONS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 8, No. 1 (1979), 79-82.
 117. Janusz Czelakowski, A NOTE ON COUNTABLE ALGEBRAIC MODELS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 8, No. 1 (1979), 2-6.
 118. Janusz Czelakowski, A CHARACTERIZATION OF MATR(C), Bulletin of the Section of Logic, Vol. 8, No. 2 (1979), 83-86.
 119. Janusz Czelakowski, PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS IN THE BROADER SENSE, Studia Logica, Vol. 38, no. 1 (1979), 1-16.
 120. Janusz Czelakowski, A PURELY ALGEBRAIC PROOF OF THE OMITTING TYPES THEOREM, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 8, No. 1 (1979), 7-9.
 121. Janusz Czelakowski, OMEGA-SATURATED MATRICES, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 8, No. 3 (1979), 120-123.
 122. Janusz Czelakowski, PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS IN THE BROADER SENSE AS A SEMANTICS FOR QUANTUM LOGIC, Reports on Mathematical Logic, 11 (1979), 49-56.
 123. Janusz Czelakowski, ON SIGMA-ORTHODISTRIBUTIVITY, Colloquium Mathematicum, Vol. 41, No. 1 (1979), 13-24.

 124. 1978
 125. Janusz Czelakowski, ON EXTENDING OF PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS TO PARTIAL *-ALGEBRAS, Colloquium Mathematicum, Vol. 40, No. 1 (1978), 13-21.

 126. 1975
 127. Janusz Czelakowski, LOGICS BASED ON PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS. PART 2, Studia Logica, Vol. 35, No. 1 (1975), 69-86.

 128. 1974
 129. Janusz Czelakowski, PARTIAL BOOLEAN SIGMA-ALGEBRAS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 3, No. 1 (1974), 45-50.
 130. Janusz Czelakowski, LOGICS BASED ON PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS. PART 1, Studia Logica, Vol. 34, No. 1 (1974), 371-396.

 131. 1973
 132. Janusz Czelakowski, ANOTHER APPROACH TO PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 2, No. 3 (1973), 175-177.
 133. Janusz Czelakowski, ON IMBEDDING OF PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS INTO BOOLEAN ALGEBRAS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 2, No. 3 (1973), 178-181.
 134. Janusz Czelakowski, SOME REMARKS ON TRANSITIVE PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 2, No. 3 (1973), 166-174.
 135. Janusz Czelakowski, A LOCAL PROPERTY OF IMBEDDINGS OF PARTIAL BOOLEAN ALGEBRAS, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 2, No. 3 (1973), 182-184.