mgr inż. Agnieszka Siedlaczek

Publikacje


    2018
  1. Agnieszka Siedlaczek, NONPARAMETRIC ESTIMATION OF QUANTILE VERSIONS OF THE LORENZ CURVE, Mathematica Applicanda (2018) (W druku).

  2. 2017
  3. Agnieszka Siedlaczek, QUANTILE ESTIMATION VIA DISTRIBUTION FITTING, XLIII Konferencja "Statystyka Matematyczna" w Będlewie (2017), referat wygłoszony.
  4. Agnieszka Siedlaczek, QUANTILE ESTIMATION VIA DISTRIBUTION FITTING, XLVI Konferencja Zastosowań Matematyki w Zakopanem (2017), referat wygłoszony.
  5. Alicja Jokiel-Rokita, Agnieszka Siedlaczek, QUANTILE ESTIMATION VIA DISTRIBUTION FITTING, Statistical Methods and Applications (2017) (Zgłoszone).