mgr inż. Marcin Szymanek

Publikacje


    2018
  1. Adam Czubak, Andrzej Jasiński, Marcin Szymanek, A NOTE ON KEYS AND KEYSTREAMS OF CHACHA20 FOR MULTI-KEY CHANNELS, w: Computer Networks: 25th International Conference, CN 2018 (red. Piotr Gaj, Michał Sawicki, Grażyna Suchacka, Andrzej Kwiecień), Springer, 978-3-319-92458-8, --- (2018), 357-372.
  2. Jorg Schwenk, Martin Grothe, Dennis Felsch, Adam Czubak, Marcin Szymanek, THE DANGERS OF KEY REUSE: PRACTICAL ATTACKS ON IPSEC IKE, w: Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium , 2018, Baltimore USA (red. ---), ISBN 978-1-931971-46-1, --- (2018), 567-584.

  3. 2017
  4. Adam Czubak, Marcin Szymanek, ALGORITHMIC COMPLEXITY VULNERABILITY ANALYSIS OF A STATEFUL FIREWALL, w: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th ISAT 2016 - Part II (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), Springer, Springer AISC (2017), 64-85.

  5. 2016
  6. Marcin Szymanek, ALGORITHMIC COMPLEXITY VULNERABILITY ANALYSIS OF A STATEFUL FIREWALL, 37th International Conference Information Systems Architecture and Technology, SEPTEMBER 18-20, 2016, KARPACZ, POLAND (2016), referat wygłoszony.

  7. 2015
  8. Adam Czubak, Marcin Szymanek, SIECI KOMPUTEROWE SDN, TEORIA A PRAKTYKA, w: INNOWACYJNE OPOLSKIE – efekty współpracy nauki i gospodarki (red. dr Marzena Szewczuk-Stępień), 978-83-64748-01-1, EXPOL, Włocławek (2015), 119-131.