dr inż. Grażyna Suchacka

Publikacje


  2018
 1. Alicja Dembczak, Grażyna Suchacka, VERIFICATION OF WEB TRAFFIC BURSTINESS AND SELF-SIMILARITY FOR MULTIPLE ONLINE STORES, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 655, ISAT'17 (red. Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z.), Springer, Cham, Switzerland (2018), 305-314.
 2. Grzegorz Chodak, Jacek Iwański, Grażyna Suchacka, APPLICATION OF THE INFORMATION BOTTLENECK METHOD TO DISCOVER USER PROFILES IN A WEB STORE, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 28(2) (2018), 98-121.
 3. Piotr Gaj, Grażyna Suchacka, GLIWICKIE DYSKUSJE O SIECIACH KOMPUTEROWYCH W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE, Napędy i sterowanie, 2 (2018), 16.
 4. Igor Motyka, Grażyna Suchacka, EFFICIENCY ANALYSIS OF RESOURCE REQUEST PATTERNS IN CLASSIFICATION OF WEB ROBOTS AND HUMANS, w: Proceedings of the 32nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'18), Wilhelmshaven (red. Nolle L., Burger A., Tholen C., Werner J., Wellhausen J.), 978-0-9932440-6-3, UK (2018), 475-481.
 5. Piotr Gaj, Andrzej Kwiecień, Michał Sawicki, Grażyna Suchacka, COMPUTER NETWORKS. PROCEEDINGS OF THE 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE CN 2018. COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE (CCIS), VOL. 860, Springer, Cham, Switzerland (2018), 450.
 6. Alberto Cabri, Francesco Masulli, Stefano Rovetta, Grażyna Suchacka, BOT OR NOT? A CASE STUDY ON BOT RECOGNITION FROM WEB SESSION LOGS, w: Smart Innovation, Systems and Technologies. WIRN'17 (red. Ed. -), Springer, Cham (2018) (W druku).

 7. 2017
 8. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, USING ASSOCIATION RULES TO ASSESS PURCHASE PROBABILITY IN ONLINE STORES, Information Systems and e-Business Management, 15(3) (2017), 751-780.
 9. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, AN EXPERIMENT WITH FACEBOOK AS AN ADVERTISING CHANNEL FOR BOOKS AND AUDIOBOOKS, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 521, ISAT'16 - Part I (red. Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z.), Springer, Berlin Heidelberg (2017), 221-233.
 10. Sławomir Stemplewski, Grażyna Suchacka, APPLICATION OF NEURAL NETWORK TO PREDICT PURCHASES IN ONLINE STORE, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 524, ISAT'16 - Part IV (red. Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J.), Springer, Berlin Heidelberg (2017), 221-231.
 11. Grażyna Suchacka, Daria Wotzka, MODELING A SESSION-BASED BOTS' ARRIVAL PROCESS AT A WEB SERVER, w: Proceedings of the 31st European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'17), Budapest, Hungary (red. Paprika Z. Z., Horák P., Váradi K., Zwierczyk P. T., Vidovics-Dancs A.), 978-0-9932440-4-9, Germany (2017), 605-612.
 12. Grażyna Suchacka, MATHEMATICAL MODELING OF WEB BOT TRAFFIC, Computer Networks (CN'17), Lądek Zdrój, 20-23.06.2017 (2017), referat wygłoszony.
 13. Grażyna Suchacka, Daria Wotzka, MODELING A NON-STATIONARY BOTS' ARRIVAL PROCESS AT AN E-COMMERCE WEB SITE, Journal of Computational Science, Vol. 22, September 2017 (2017), 198-208.

 14. 2016
 15. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, CHARACTERIZING WEB SESSIONS OF E-CUSTOMERS INTERESTED IN TRADITIONAL AND INNOVATIVE PRODUCTS, w: Proceedings of the 30th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'16), Regensburg (red. Claus T., Herrmann F., Manitz M., Rose O.), ECMS, ISBN: 978-0-9932440-2-5, Germany (2016), 635-640.
 16. Barbara Borowik, Daniel Grzonka, Grażyna Suchacka, APPLICATION OF SELECTED SUPERVISED CLASSIFICATION METHODS TO BANK MARKETING CAMPAIGN, Information Systems in Management, 5(1) (2016), 36-48.
 17. Adam Domański, Grażyna Suchacka, INVESTIGATING LONG-RANGE DEPENDENCE IN E-COMMERCE WEB TRAFFIC, w: Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 608, CN’16, Springer (red. Gaj P., Kwiecień A., Stera P.), Springer, ISBN: 978-3-319-39206-6, Berlin Heidelberg (2016), 42-51.

 18. 2015
 19. Aneta Potempa, Magdalena Skolimowska-Kulig, Grażyna Suchacka, A K-NEAREST NEIGHBORS METHOD FOR CLASSIFYING USER SESSIONS IN E-COMMERCE SCENARIO, w: Journal of Telecommunications and Information Technology (red. Szczepański P...), Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (2015), 64-69.
 20. Grażyna Suchacka, SUPERVISED LEARNING CLASSIFICATION APPLIED TO USERS OF E-COMMERCE SITES, Computer Networks (CN'15), Lwówek Śląski-Brunów (2015), referat wygłoszony.
 21. Aneta Potempa, Magdalena Skolimowska-Kulig, Grażyna Suchacka, CLASSIFICATION OF E-CUSTOMER SESSIONS BASED ON SUPPORT VECTOR MACHINE, w: Proceedings of the 29th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'15), Albena, Bulgaria (red. Mladenov V. M., Spasov G., Georgieva P., Petrova G.), ISBN 978-0-9932440-0-1, Germany (2015), 594-600.
 22. Mariusz Sobków, Grażyna Suchacka, DETECTION OF INTERNET ROBOTS USING A BAYESIAN APPROACH, w: Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF'15), Gdynia, Poland (red. Jędrzejowicz P., Nguyen N. T., Hong T.-P., Czarnowski I.), ISBN 978-1-4799-8320-9, IEEE, New York, USA (2015), 365-370.
 23. Grażyna Suchacka, PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA REGUŁ ASOCJACYJNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM, w: TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką (red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek), ISBN 978-83-63023-06-5, Opole (2015), 53-66.

 24. 2014
 25. Grażyna Suchacka, ANALYSIS OF AGGREGATED BOT AND HUMAN TRAFFIC ON E-COMMERCE SITE, w: Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS), Vol. 2, FedCSIS'14 (red. Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M.), IEEE/PTI, ISBN: 978-83-60810-61-3, New York/Warsaw (2014), 1123-1130.
 26. Grażyna Suchacka, ZASTOSOWANIA EKSPLORACJI DANYCH W HANDLU ELEKTRONICZNYM, w: Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki (red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek), Instytut Trwałego Rozwoju, ISBN: 978-83-63023-05-8, Opole (2014), 145-158.
 27. Grażyna Suchacka, CHARACTERIZATION OF BOT-GENERATED WEB TRAFFIC, International Science Conference Computer Networks (CN'14), Lwówek Śląski-Brunów (2014), referat wygłoszony.

 28. 2013
 29. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SIMULATION-BASED PERFORMANCE STUDY OF E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM – RESULTS FOR FIFO SCHEDULING, w: Multimedia and Internet Systems: Theory and Practice (red. Zgrzywa A., Choroś K., Siemiński A.), Springer, ISBN: 978-3-642-32334-8, Berlin Heidelberg (2013), 249-259.
 30. Grażyna Suchacka, ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH O KLIENTACH SKLEPÓW INTERNETOWYCH, w: Społeczeństwo internautów a kultura globalna (red. M. Kalczyńska, P. Malinowski, M. Majos), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN: 978-83-64056-06-2, Opole (2013), 191-199.
 31. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, PRACTICAL ASPECTS OF LOG FILE ANALYSIS FOR E-COMMERCE, w: Communications in Computer and Information Science 370: Computer Networks (red. Kwiecień A., Gaj P., Stera P.), Springer, ISBN: 978-3-642-38864-4, Berlin Heidelberg (2013), 562-572.
 32. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SENSITIVITY ANALYSIS OF KEY CUSTOMERS AND REVENUE-ORIENTED ADMISSION CONTROL AND SCHEDULING ALGORITHM, Management and Production Engineering Review, 4 (2013), 65-73.
 33. Grażyna Suchacka, STATISTICAL ANALYSIS OF BUYING AND NON-BUYING USER SESSIONS IN A WEB STORE, w: Information Systems Architecture and Technology. Network Architecture and Applications (red. A. Grzech, L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska), ISBN: 978-83-7493-801-3, Wrocław (2013), 163-172.
 34. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, WEB SERVER SUPPORT FOR E-CUSTOMER LOYALTY THROUGH QOS DIFFERENTIATION, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence, 8240 (2013), 89-107.
 35. Grażyna Suchacka, APPLICATION OF WEB MINING TO ELECTRONIC COMMERCE, Scientific Conference Information Systems In Management (ISIM'13), SGGW, Warszawa (2013), referat wygłoszony.

 36. 2012
 37. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, COST-ORIENTED RECOMMENDATION MODEL FOR E-COMMERCE, Communications in Computer and Information Science, 291 (2012), 421-429.
 38. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, QUALITY OF WEB SERVICE AS A SUPPORT FOR MULTIMODAL NETWORKS, Workshop on Multimodal Networks Modelling and Design, Politechnika Warszawska, Warszawa (2012), ref. wygłoszony (LB).

 39. 2011
 40. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, A RESEARCH STUDY ON BUSINESS-ORIENTED QUALITY-DRIVEN REQUEST SERVICE IN A B2C WEB SITE, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6923, Part II (2011), 425-434.
 41. Grażyna Suchacka, BIZNESOWO-ZORIENTOWANA METODA OBSŁUGI ŻĄDAŃ W SERWISIE WWW, Pomiary Automatyka Kontrola, 2 (2011), 209-211.
 42. Grażyna Suchacka, GENERATING BURSTY WEB TRAFFIC FOR A B2C WEB SERVER, Communications in Computer and Information Science, 160, Springer (2011), 183-190.
 43. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SIMULATION-BASED PERFORMANCE STUDY OF E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM - METHODOLOGY AND METRICS, w: Information Systems Architecture and Technology – Web Information Systems Engineering... (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), ISBN 978-83-7493-630-9, Wrocław (2011), 25-35.

 44. 2010
 45. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, INTEGRATING A KEY CUSTOMER-ORIENTED STRATEGY INTO THE B2C E-COMMERCE SERVICE, Management and Production Engineering Review, 1(4) (2010), 67-76.
 46. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, DISCOVERING AND USAGE OF CUSTOMER KNOWLEDGE IN QOS MECHANISM FOR B2C WEB SERVER SYSTEMS, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6277 (2010), 505-514.
 47. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, BUSINESS-DRIVEN QOS MANAGEMENT OF B2C WEB SERVERS, Lecture Notes in Computer Science, 6236 (2010), 93-100.
 48. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, BUSINESS-ORIENTED ADMISSION CONTROL AND REQUEST SCHEDULING FOR E-COMMERCE WEBSITES, Cybernetics and Systems, 41(8) (2010), 592-609.
 49. Grażyna Suchacka, MODELOWANIE RUCHU WEBOWEGO DLA POTRZEB BADANIA WYDAJNOŚCI BIZNESOWEGO SERWISU WWW, Pomiary Automatyka Robotyka, 12 (2010), 57-60.

 50. 2009
 51. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, WEB TRAFFIC MODELING FOR E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM, Communications in Computer and Information Science, 39, Springer (2009), 151-159.
 52. Grażyna Suchacka, PROPOSAL OF USING BUSINESS INFORMATION IN A QOS MECHANISM FOR THE E-COMMERCE WEB SERVER, Studia Informatica, Vol. 30, No. 4(87) (2009), 81-95.
 53. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, AN APPROACH TO KEY CUSTOMERS AND REVENUE ORIENTED B2C SERVICE, w: Information Systems Architecture and Technology – IT Technologies... (red. Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek), ISBN 978-83-7493-480-0, Wrocław (2009), 251-262.

 54. 2008
 55. Grażyna Suchacka, METRYKI WYDAJNOŚCI SERWERA WWW DLA APLIKACJI HANDLU ELEKTRONICZNEGO, w: Współczesne aspekty sieci komputerowych, t. 1 (red. P. Gaj, B. Pochopień, S. Kozielski), WKiŁ, Warszawa (2008), 191-201.
 56. Grażyna Suchacka, USING BUSINESS INFORMATION IN A QUALITY OF SERVICE MECHANISM FOR THE E-COMMERCE WEB SERVER, w: Contemporary aspects of computer networks, Vol. II (red. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień), WKiŁ, Warszawa (2008), 123-134.

 57. 2007
 58. Grażyna Suchacka, PERFORMANCE METRICS OF THE E-COMMERCE WEB SERVICE, w: Information Systems Architecture and Technology – Information Technology... (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław (2007), 57-64.

 59. 2006
 60. Grażyna Suchacka, AVAILABILITY, DEVELOPMENT AND USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN POLAND COMPARED WITH OTHER EU COMMUNITIES, Studia Regionalia, 16 (2006), 55-67.
 61. Grażyna Suchacka, GENEROWANIE OBCIĄŻENIA O SPECYFICE E-COMMERCE DLA SERWERA WEBOWEGO, w: Nowe technologie sieci komputerowych, t. 2 (red. B. Pochopień, A. Kwiecień, A. Grzywak, J. Klamka), WKiŁ, Warszawa (2006), 183-193.
 62. Grażyna Suchacka, USING A WEB SERVER SIMULATOR TO TESTING NEW QUALITY OF WEB SERVICE MECHANISMS, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments IV, Proceedings of SPIE, Vol. 6159, SPIE, Bellingham, WA (2006), 61594Q.
 63. Grażyna Suchacka, GWARANTOWANIE JAKOŚCI USŁUG INTERNETOWYCH – TECHNOLOGIE QUALITY OF SERVICE, w: Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza PO, Opole, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, 313/2006 (2006), 45-58.

 64. 2005
 65. Grażyna Suchacka, QUALITY OF SERVICE MECHANISMS FOR E-BUSINESS WEB SERVERS, 26th International Scientific School Information Systems Architecture and Technology, Oficyna Wydawnicza PWr (2005), 204-211.
 66. Grażyna Suchacka, GWARANTOWANIE OGRANICZONEGO CZASU OBSŁUGI ŻĄDAŃ HTTP W SERWERACH WWW, w: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo (red. A. Kwiecień, A. Grzywak), WKiŁ, Warszawa (2005), 337-351.
 67. Grażyna Suchacka, WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KONTEKŚCIE WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne (red. K. Heffner, K. Malik), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole (2005), 69-84.
 68. Grażyna Suchacka, IMPROVING THE QUALITY OF E-COMMERCE WEB SERVICE: WHAT IS IMPORTANT FOR THE REQUEST SCHEDULING ALGORITHM?, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III, SPIE, Bellingham, WA, 5775 (2005), 563-570.
 69. Grażyna Suchacka, BADANIE EFEKTYWNOŚCI ALGORYTMÓW SZEREGOWANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA SERWERA WWW, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa (2005), 499-505.

 70. 2004
 71. Grażyna Suchacka, SZEREGOWANIE ŻĄDAŃ W BIZNESOWYCH SERWERACH WWW, w: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo (red. A. Kwiecień, A. Grzywak), WNT, Warszawa (2004), rozdz. XII, 105-112.
 72. Grażyna Suchacka, KLASYFIKACJA ALGORYTMÓW SZEREGOWANIA I KONTROLI PRZYJĘĆ DLA SERWERA WWW, IV Krajowa Konferencja Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna Wydawnicza PWr (2004), 323-332.

 73. 2003
 74. Grażyna Suchacka, JAKOŚĆ USŁUG SERWISU WWW W KONTEKŚCIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa (2003), 517-524.
 75. Grażyna Suchacka, INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA POLSKI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu (2003), 361-372.