dr inż. Grażyna Suchacka

Publikacje


  2018
 1. Alicja Dembczak, Grażyna Suchacka, VERIFICATION OF WEB TRAFFIC BURSTINESS AND SELF-SIMILARITY FOR MULTIPLE ONLINE STORES, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 655, ISAT'17 (red. Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z.), Springer, Cham, Switzerland (2018), 305-314.

 2. 2017
 3. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, USING ASSOCIATION RULES TO ASSESS PURCHASE PROBABILITY IN ONLINE STORES, Information Systems and e-Business Management, 15(3) (2017), 751-780.
 4. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, AN EXPERIMENT WITH FACEBOOK AS AN ADVERTISING CHANNEL FOR BOOKS AND AUDIOBOOKS, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 521, ISAT'16 - Part I (red. Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z.), Springer, Berlin Heidelberg (2017), 221-233.
 5. Sławomir Stemplewski, Grażyna Suchacka, APPLICATION OF NEURAL NETWORK TO PREDICT PURCHASES IN ONLINE STORE, w: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Vol. 524, ISAT'16 - Part IV (red. Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J.), Springer, Berlin Heidelberg (2017), 221-231.
 6. Grażyna Suchacka, Daria Wotzka, MODELING A SESSION-BASED BOTS' ARRIVAL PROCESS AT A WEB SERVER, w: Proceedings of the 31st European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'17), Budapest, Hungary (red. Paprika Z. Z., Horák P., Váradi K., Zwierczyk P. T., Vidovics-Dancs A.), 978-0-9932440-4-9, Germany (2017), 605-612.
 7. Grażyna Suchacka, MATHEMATICAL MODELING OF WEB BOT TRAFFIC, Computer Networks (CN'17), Lądek Zdrój, 20-23.06.2017 (2017), referat wygłoszony.
 8. Alberto Cabri, Francesco Masulli, Stefano Rovetta, Grażyna Suchacka, BOT OR NOT? A CASE STUDY ON BOT RECOGNITION FROM WEB SESSION LOGS, 27th Italian Workshop on Neural Networks (WIRN’17), Vietri sul Mare, Salerno, Italy, 14-16.06.2017 (2017), referat wygłoszony.
 9. Grażyna Suchacka, Daria Wotzka, MODELING A NON-STATIONARY BOTS' ARRIVAL PROCESS AT AN E-COMMERCE WEB SITE, Journal of Computational Science, Vol. 22, September 2017 (2017), 198-208.

 10. 2016
 11. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, CHARACTERIZING WEB SESSIONS OF E-CUSTOMERS INTERESTED IN TRADITIONAL AND INNOVATIVE PRODUCTS, w: Proceedings of the 30th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'16), Regensburg (red. Claus T., Herrmann F., Manitz M., Rose O.), ECMS, ISBN: 978-0-9932440-2-5, Germany (2016), 635-640.
 12. Barbara Borowik, Daniel Grzonka, Grażyna Suchacka, APPLICATION OF SELECTED SUPERVISED CLASSIFICATION METHODS TO BANK MARKETING CAMPAIGN, Information Systems in Management, 5(1) (2016), 36-48.
 13. Adam Domański, Grażyna Suchacka, INVESTIGATING LONG-RANGE DEPENDENCE IN E-COMMERCE WEB TRAFFIC, w: Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 608, CN’16, Springer (red. Gaj P., Kwiecień A., Stera P.), Springer, ISBN: 978-3-319-39206-6, Berlin Heidelberg (2016), 42-51.

 14. 2015
 15. Aneta Potempa, Magdalena Skolimowska-Kulig, Grażyna Suchacka, A K-NEAREST NEIGHBORS METHOD FOR CLASSIFYING USER SESSIONS IN E-COMMERCE SCENARIO, w: Journal of Telecommunications and Information Technology (red. Szczepański P...), Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (2015), 64-69.
 16. Grażyna Suchacka, SUPERVISED LEARNING CLASSIFICATION APPLIED TO USERS OF E-COMMERCE SITES, Computer Networks (CN'15), Lwówek Śląski-Brunów (2015), referat wygłoszony.
 17. Aneta Potempa, Magdalena Skolimowska-Kulig, Grażyna Suchacka, CLASSIFICATION OF E-CUSTOMER SESSIONS BASED ON SUPPORT VECTOR MACHINE, w: Proceedings of the 29th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'15), Albena, Bulgaria (red. Mladenov V. M., Spasov G., Georgieva P., Petrova G.), ISBN 978-0-9932440-0-1, Germany (2015), 594-600.
 18. Mariusz Sobków, Grażyna Suchacka, DETECTION OF INTERNET ROBOTS USING A BAYESIAN APPROACH, w: Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF'15), Gdynia, Poland (red. Jędrzejowicz P., Nguyen N. T., Hong T.-P., Czarnowski I.), ISBN 978-1-4799-8320-9, IEEE, New York, USA (2015), 365-370.
 19. Grażyna Suchacka, PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA REGUŁ ASOCJACYJNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM, w: TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką (red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek), ISBN 978-83-63023-06-5, Opole (2015), 53-66.

 20. 2014
 21. Grażyna Suchacka, ANALYSIS OF AGGREGATED BOT AND HUMAN TRAFFIC ON E-COMMERCE SITE, w: Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS), Vol. 2, FedCSIS'14 (red. Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M.), IEEE/PTI, ISBN: 978-83-60810-61-3, New York/Warsaw (2014), 1123-1130.
 22. Grażyna Suchacka, ZASTOSOWANIA EKSPLORACJI DANYCH W HANDLU ELEKTRONICZNYM, w: Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki (red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek), Instytut Trwałego Rozwoju, ISBN: 978-83-63023-05-8, Opole (2014), 145-158.
 23. Grażyna Suchacka, CHARACTERIZATION OF BOT-GENERATED WEB TRAFFIC, International Science Conference Computer Networks (CN'14), Lwówek Śląski-Brunów (2014), referat wygłoszony.

 24. 2013
 25. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SIMULATION-BASED PERFORMANCE STUDY OF E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM – RESULTS FOR FIFO SCHEDULING, w: Multimedia and Internet Systems: Theory and Practice (red. Zgrzywa A., Choroś K., Siemiński A.), Springer, ISBN: 978-3-642-32334-8, Berlin Heidelberg (2013), 249-259.
 26. Grażyna Suchacka, ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH O KLIENTACH SKLEPÓW INTERNETOWYCH, w: Społeczeństwo internautów a kultura globalna (red. M. Kalczyńska, P. Malinowski, M. Majos), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN: 978-83-64056-06-2, Opole (2013), 191-199.
 27. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, PRACTICAL ASPECTS OF LOG FILE ANALYSIS FOR E-COMMERCE, w: Communications in Computer and Information Science 370: Computer Networks (red. Kwiecień A., Gaj P., Stera P.), Springer, ISBN: 978-3-642-38864-4, Berlin Heidelberg (2013), 562-572.
 28. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SENSITIVITY ANALYSIS OF KEY CUSTOMERS AND REVENUE-ORIENTED ADMISSION CONTROL AND SCHEDULING ALGORITHM, Management and Production Engineering Review, 4 (2013), 65-73.
 29. Grażyna Suchacka, STATISTICAL ANALYSIS OF BUYING AND NON-BUYING USER SESSIONS IN A WEB STORE, w: Information Systems Architecture and Technology. Network Architecture and Applications (red. A. Grzech, L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska), ISBN: 978-83-7493-801-3, Wrocław (2013), 163-172.
 30. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, WEB SERVER SUPPORT FOR E-CUSTOMER LOYALTY THROUGH QOS DIFFERENTIATION, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence, 8240 (2013), 89-107.
 31. Grażyna Suchacka, APPLICATION OF WEB MINING TO ELECTRONIC COMMERCE, Scientific Conference Information Systems In Management (ISIM'13), SGGW, Warszawa (2013), referat wygłoszony.

 32. 2012
 33. Grzegorz Chodak, Grażyna Suchacka, COST-ORIENTED RECOMMENDATION MODEL FOR E-COMMERCE, Communications in Computer and Information Science, 291 (2012), 421-429.
 34. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, QUALITY OF WEB SERVICE AS A SUPPORT FOR MULTIMODAL NETWORKS, Workshop on Multimodal Networks Modelling and Design, Politechnika Warszawska, Warszawa (2012), ref. wygłoszony (LB).

 35. 2011
 36. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, A RESEARCH STUDY ON BUSINESS-ORIENTED QUALITY-DRIVEN REQUEST SERVICE IN A B2C WEB SITE, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6923, Part II (2011), 425-434.
 37. Grażyna Suchacka, BIZNESOWO-ZORIENTOWANA METODA OBSŁUGI ŻĄDAŃ W SERWISIE WWW, Pomiary Automatyka Kontrola, 2 (2011), 209-211.
 38. Grażyna Suchacka, GENERATING BURSTY WEB TRAFFIC FOR A B2C WEB SERVER, Communications in Computer and Information Science, 160, Springer (2011), 183-190.
 39. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, SIMULATION-BASED PERFORMANCE STUDY OF E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM - METHODOLOGY AND METRICS, w: Information Systems Architecture and Technology – Web Information Systems Engineering... (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), ISBN 978-83-7493-630-9, Wrocław (2011), 25-35.

 40. 2010
 41. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, INTEGRATING A KEY CUSTOMER-ORIENTED STRATEGY INTO THE B2C E-COMMERCE SERVICE, Management and Production Engineering Review, 1(4) (2010), 67-76.
 42. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, DISCOVERING AND USAGE OF CUSTOMER KNOWLEDGE IN QOS MECHANISM FOR B2C WEB SERVER SYSTEMS, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6277 (2010), 505-514.
 43. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, BUSINESS-DRIVEN QOS MANAGEMENT OF B2C WEB SERVERS, Lecture Notes in Computer Science, 6236 (2010), 93-100.
 44. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, BUSINESS-ORIENTED ADMISSION CONTROL AND REQUEST SCHEDULING FOR E-COMMERCE WEBSITES, Cybernetics and Systems, 41(8) (2010), 592-609.
 45. Grażyna Suchacka, MODELOWANIE RUCHU WEBOWEGO DLA POTRZEB BADANIA WYDAJNOŚCI BIZNESOWEGO SERWISU WWW, Pomiary Automatyka Robotyka, 12 (2010), 57-60.

 46. 2009
 47. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, WEB TRAFFIC MODELING FOR E-COMMERCE WEB SERVER SYSTEM, Communications in Computer and Information Science, 39, Springer (2009), 151-159.
 48. Grażyna Suchacka, PROPOSAL OF USING BUSINESS INFORMATION IN A QOS MECHANISM FOR THE E-COMMERCE WEB SERVER, Studia Informatica, Vol. 30, No. 4(87) (2009), 81-95.
 49. Leszek Borzemski, Grażyna Suchacka, AN APPROACH TO KEY CUSTOMERS AND REVENUE ORIENTED B2C SERVICE, w: Information Systems Architecture and Technology – IT Technologies... (red. Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek), ISBN 978-83-7493-480-0, Wrocław (2009), 251-262.

 50. 2008
 51. Grażyna Suchacka, METRYKI WYDAJNOŚCI SERWERA WWW DLA APLIKACJI HANDLU ELEKTRONICZNEGO, w: Współczesne aspekty sieci komputerowych, t. 1 (red. P. Gaj, B. Pochopień, S. Kozielski), WKiŁ, Warszawa (2008), 191-201.
 52. Grażyna Suchacka, USING BUSINESS INFORMATION IN A QUALITY OF SERVICE MECHANISM FOR THE E-COMMERCE WEB SERVER, w: Contemporary aspects of computer networks, Vol. II (red. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień), WKiŁ, Warszawa (2008), 123-134.

 53. 2007
 54. Grażyna Suchacka, PERFORMANCE METRICS OF THE E-COMMERCE WEB SERVICE, w: Information Systems Architecture and Technology – Information Technology... (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław (2007), 57-64.

 55. 2006
 56. Grażyna Suchacka, AVAILABILITY, DEVELOPMENT AND USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN POLAND COMPARED WITH OTHER EU COMMUNITIES, Studia Regionalia, 16 (2006), 55-67.
 57. Grażyna Suchacka, GENEROWANIE OBCIĄŻENIA O SPECYFICE E-COMMERCE DLA SERWERA WEBOWEGO, w: Nowe technologie sieci komputerowych, t. 2 (red. B. Pochopień, A. Kwiecień, A. Grzywak, J. Klamka), WKiŁ, Warszawa (2006), 183-193.
 58. Grażyna Suchacka, USING A WEB SERVER SIMULATOR TO TESTING NEW QUALITY OF WEB SERVICE MECHANISMS, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments IV, Proceedings of SPIE, Vol. 6159, SPIE, Bellingham, WA (2006), 61594Q.
 59. Grażyna Suchacka, GWARANTOWANIE JAKOŚCI USŁUG INTERNETOWYCH – TECHNOLOGIE QUALITY OF SERVICE, w: Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza PO, Opole, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, 313/2006 (2006), 45-58.

 60. 2005
 61. Grażyna Suchacka, QUALITY OF SERVICE MECHANISMS FOR E-BUSINESS WEB SERVERS, 26th International Scientific School Information Systems Architecture and Technology, Oficyna Wydawnicza PWr (2005), 204-211.
 62. Grażyna Suchacka, GWARANTOWANIE OGRANICZONEGO CZASU OBSŁUGI ŻĄDAŃ HTTP W SERWERACH WWW, w: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo (red. A. Kwiecień, A. Grzywak), WKiŁ, Warszawa (2005), 337-351.
 63. Grażyna Suchacka, WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KONTEKŚCIE WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne (red. K. Heffner, K. Malik), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole (2005), 69-84.
 64. Grażyna Suchacka, IMPROVING THE QUALITY OF E-COMMERCE WEB SERVICE: WHAT IS IMPORTANT FOR THE REQUEST SCHEDULING ALGORITHM?, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III, SPIE, Bellingham, WA, 5775 (2005), 563-570.
 65. Grażyna Suchacka, BADANIE EFEKTYWNOŚCI ALGORYTMÓW SZEREGOWANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA SERWERA WWW, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa (2005), 499-505.

 66. 2004
 67. Grażyna Suchacka, SZEREGOWANIE ŻĄDAŃ W BIZNESOWYCH SERWERACH WWW, w: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo (red. A. Kwiecień, A. Grzywak), WNT, Warszawa (2004), rozdz. XII, 105-112.
 68. Grażyna Suchacka, KLASYFIKACJA ALGORYTMÓW SZEREGOWANIA I KONTROLI PRZYJĘĆ DLA SERWERA WWW, IV Krajowa Konferencja Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna Wydawnicza PWr (2004), 323-332.

 69. 2003
 70. Grażyna Suchacka, JAKOŚĆ USŁUG SERWISU WWW W KONTEKŚCIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa (2003), 517-524.
 71. Grażyna Suchacka, INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA POLSKI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu (2003), 361-372.