dr inż. Adam Czubak

Publikacje


  2017
 1. Adam Czubak, Marcin Szymanek, ALGORITHMIC COMPLEXITY VULNERABILITY ANALYSIS OF A STATEFUL FIREWALL, w: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th ISAT 2016 - Part II (red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska), Springer, Springer AISC (2017), 64-85.

 2. 2015
 3. Adam Czubak, A NOTE ON CAPACITY PROVISIONING IN SDN SERVICE PROVIDER NETWORKS, International Conference on Man-Machine Interactions (ICMMI 2015) Kocierz, October 06-09, 2015 (2015), referat wygłoszony.
 4. Adam Czubak, Mariusz Gola, A NOTE ON CAPACITY PROVISIONING IN SDN SERVICE PROVIDER NETWORKS, Studia Informatica, Vol 36, No 4 (2015), 17-28.
 5. Adam Czubak, SYSTEMY ERP I ICH INTEGRACJA, w: TRANS-fair – Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką (red. Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasza Dymek), 978-83-63023-06-5, Opole (2015), 67-74.
 6. Adam Czubak, Marcin Szymanek, SIECI KOMPUTEROWE SDN, TEORIA A PRAKTYKA, w: INNOWACYJNE OPOLSKIE – efekty współpracy nauki i gospodarki (red. dr Marzena Szewczuk-Stępień), 978-83-64748-01-1, EXPOL, Włocławek (2015), 119-131.

 7. 2014
 8. Adam Czubak, METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH, Spotkanie podsumowujące realizację projektu „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże”, Opole 24.06.2014. (2014), referat wygłoszony.
 9. Adam Czubak, Mariusz Gola, DESIGNING FRAME RELAY WAN NETWORKS WITH TRADE-OFF BETWEEN LINK COST AND PERFORMANCE, w: Man-Machine Interactions 3. Advances in Intelligent Systems and Computing 242 (red. A. Gruca, T.Czachórski, S.Kozielski), Springer, ISBN: 978-3-319-02308-3, Heidelberg (2014), 559-566.
 10. Adam Czubak, Mariusz Gola, APPROXIMATE ALGORITHM FOR FAST CAPACITY PROVISIONING IN WANS WITH TRADE-OFF BETWEEN PERFORMANCE AND COST UNDER BUDGET CONSTRAINT, w: Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOM (red. Zamojski, W., Mazurkiewicz, J., Sugier, J., Walkowiak, T., Kacprzyk, J), Springer International Publishing, 978-3-319-07012-4, Heidelberg (2014), 211-221.
 11. Adam Czubak, Mariusz Gola, Jakub Wojtanowski, BADANIE WYDAJNOŚCI WYBRANYCH PROTOKOŁÓW ROUTINGU SIECI WSN W ŚRODOWISKU SYMULACYJNYM OMNET++/CASTALIA, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Metody, rozwiązania i analizy technologii informatycznych (red. Andrzej Grzywak, Dariusz Badura), Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, ISBN: 978-83-62897-88-9, Będzin (2014), 29-38.
 12. Adam Czubak, APPROXIMATE ALGORITHM FOR FAST CAPACITY PROVISIONING IN WANS WITH TRADE-OFF BETWEEN PERFORMANCE AND COST UNDER BUDGET CONSTRAINT, XXVIII Forum Informatyki Teoretycznej, Jarnołtówek 2014 (2014), referat wygłoszony.
 13. Adam Czubak, O SKALOWALNOŚCI, REDUNDANCJI I DOSTĘPNOŚCI W SIECIACH KOMPUTEROWYCH, Smart Staże - Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże, 24.06.2014 Politechnika Opolska (2014), referat wygłoszony.
 14. Adam Czubak, APPROXIMATE ALGORITHM FOR FAST CAPACITY PROVISIONING IN WANS WITH TRADE-OFF BETWEEN PERFORMANCE AND COST UNDER BUDGET CONSTRAINT, Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2014 Brunów (2014), referat wygłoszony.
 15. Adam Czubak, METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH, w: Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki (red. Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasz Dymek), ISBN: 978-83-63023-05-8, Opole (2014), 17-25.

 16. 2013
 17. Adam Czubak, A NOTE ON THE LOCAL MINIMUM PROBLEM IN WIRELESS SENSOR NETWORKS, w: Computer Networks: Communications in Computer and Information Science 370 (red. A. Kwiecień, P. Gaj, P. Stera), Springer, ISBN: 978-3-642-38864-4, Berlin Heidelberg (2013), 64-75.
 18. Adam Czubak, A PROBABILISTIC APPROACH TO THE COUNT-TO-INFINITY PROBLEM IN DISTANCE-VECTOR ROUTING ALGORITHMS, w: New Results in Dependability and Computer Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing 224 (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, J. Kacprzyk), Springer, ISBN: 978-3-319-00944-5, Heidelberg (2013), 109-118.
 19. Adam Czubak, Mariusz Gola, VIRTUAL ENVIRONMENT FOR IMPLEMENTATION AND TESTING PRIVATE WIDE AREA NETWORK SOLUTIONS, w: New Results in Dependability and Computer Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing 224 (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, J. Kacprzyk ), Springer, ISBN: 978-3-319-00944-5, Heidelberg (2013), 173-182.
 20. Adam Czubak, VIRTUAL ENVIRONMENT FOR IMPLEMENTATION AND TESTING PRIVATE WIDE AREA NETWORK SOLUTIONS, Eighth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2013 (2013), referat wygłoszony.
 21. Adam Czubak, A PROBABILISTIC APPROACH TO THE COUNT-TO-INFINITY PROBLEM IN DISTANCE-VECTOR ROUTING ALGORITHMS, Eighth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2013 (2013), referat wygłoszony.
 22. Adam Czubak, A NOTE ON THE LOCAL MINIMUM PROBLEM IN WIRELESS SENSOR NETWORKS, The International Science Conference: Computer Networks - CN2013 (2013), referat wygłoszony.
 23. Adam Czubak, O ROUTINGU W SIECIACH Z OGRANICZONYMI ZASOBAMI, XXVII Forum Informatyki Teoretycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013 (2013), referat wygłoszony.

 24. 2012
 25. Adam Czubak, Jakub Wojtanowski, MOBILNOŚĆ W SIECIACH SENSOROWYCH, w: Zastosowania internetu (red. Piotr Pikiewicz), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ISBN 978-83-62897-08-7, Dąbrowa Górnicza (2012), 127-134.

 26. 2011
 27. Adam Czubak, Henryk Piech, THE NETWORK BALANCE REALIZED BY ROUTING ORGANIZATION SYSTEM, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6682 (2011), 425--435.

 28. 2010
 29. Adam Czubak, Jakub Wojtanowski, LIFESPAN-AWARE ROUTING FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6071 (2010), 72-81.
 30. Adam Czubak, LIFESPAN-AWARE ROUTING FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS, KES-AMSTA 2010 - 4th International KES Symposium on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (2010), referat wygłoszony.

 31. 2009
 32. Jacek Cichoń, Adam Czubak, Andrzej Jasiński, MINIMAL BÜCHI AUTOMATA FOR CERTAIN CLASSES OF OF LTL FORMULAS, w: DepCoS-RELCOMEX 2009. Dependability of Computer Systems (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak), IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-3674-3, Los Alamitos (2009), 17-24.
 33. Adam Czubak, Jakub Wojtanowski, PROBLEMY RUTINGU W SIECIACH WSN, w: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych (red. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Arkadiusz Jestratjew), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1738-2, Gliwice (2009), 41-48.
 34. Adam Czubak, Jakub Wojtanowski, ON APPLICATIONS OF WIRELESS SENSOR NETWORKS, w: Internet - Technical Development and Applications. (red. E. Tkacz, A. Kapczynski), Springer, ISBN 978-3-642-05018-3, Berlin (2009), 91-99.
 35. Adam Czubak, MINIMAL BÜCHI AUTOMATA FOR CERTAIN CLASSES OF OF LTL FORMULAS, Konferencja DepCoS-RELCOMEX 2009 (2009), referat wygłoszony.