dr Jacek Iwański

Publikacje


  2011
 1. Jacek Iwański, Zbigniew Lipiński, VARIABLES REPRESENTATION DIAGRAMS IN VISUAL OBJECT-ORIENTED REPRESENTATION LANGUAGE, w: Monographs Of System Dependability. Problems of Dependability and Modelling (red. T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, K. Michalska), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, ISBN 978-83-7493-612-5, Wrocław (2011), 95--110.
 2. Jacek Iwański, VARIABLES REPRESENTATION DIAGRAMS IN VISUAL OBJECT-ORIENTED REPRESENTATION LANGUAGE, Dependability of Computer Systems DepCoS – RELCOMEX’11, Brunów, Poland, 27 June – 1 July 2011 (2011), referat wygłoszony.

 3. 2008
 4. Jacek Iwański, WYKORZYSTANIE WIZUALNEGO JĘZYKA VORL W CELU ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI ZINTEGROWANYCH ŚRODOWISK PROGRAMISTYCZNYCH, w: Inżynieria oprogramowania - metody wytwarzania i wybrane zastosowania (red. Bogumiła Hnatkowska i Zbigniew Huzar), PWN ISBN 978-83-01-15573-5, Warszawa (2008), 194-206.

 5. 2007
 6. Jacek Iwański, ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI ŚRODOWISK IDE Z WYKORZYSTANIEM WIZUALNEGO JĘZYKA VORL I PSEUDO-VORL, Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (2007), 345-356.
 7. Jacek Iwański, ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI ŚRODOWISK IDE Z WYKORZYSTANIEM WIZUALNEGO JĘZYKA VORL I PSEUDO-VORL, w: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania (red. B. Hnatkowska, Z. Huzar), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN: 978-83-7493-319-3, Wrocław (2007), 345-355.

 8. 1995
 9. Marc Bouten, Jacek Iwański, Jan Schietse, REPLICA SYMMETRY BREAKING IN A DILUTED NETWORK WITH BINARY COUPLINGS, Physical Review E, vol. 52 no. 1 (1995), 888 - 894.

 10. 1994
 11. Jacek Iwański, Jan Schietse, DILUTED NEURAL NETWORKS WITH BINARY COUPLINGS: A REPLICA SYMMETRY BREAKING CALCULATION OF THE STORAGE CAPACITY, Proceedings European Symposium on Artificial Neural Networks, M. Verleysen, D facto Publications (1994), 55-60.

 12. 1990
 13. Christian Gruber, Jacek Iwański, Janusz Jedrzejewski, Pt Lemberger, GROUND STATES OF THE SPINLESS FALICOV-KIMBALL MODEL, Physical Review B, 41 (1990), 2198.