dr Zbigniew Lipiński

Publikacje


  2018
 1. Zbigniew Lipiński, MAXIMUM LIFETIME OF THE WIRELESS SENSOR NETWORK AND THE GOSSIP PROBLEM, w: CCIS: Communications in Computer and Information Science (red. P. Gaj P., M. Sawicki M., G. Suchacka G., A. Kwiecień eds), Springer-Verlag, Cham, Switzerland (2018), 414-428.
 2. Zbigniew Lipiński, ROUTING ALGORITHM FOR MAXIMIZING LIFETIME OF WIRELESS SENSOR NETWORK FOR BROADCAST TRANSMISSION, Wireless Personal Communications, July 2018, Volume 101, Issue 1, https://doi.org/10 (2018), 251–268.
 3. Zbigniew Lipiński, MAXIMUM LIFETIME OF THE WIRELESS SENSOR NETWORK AND THE GOSSIP PROBLEM, 25th International Science Conference on Computer Networks CN2018, June 19-22, 2018, Gliwice, Poland (2018), referat wygłoszony.

 4. 2017
 5. Zbigniew Lipiński, MINIMUM NODE WEIGHT SPANNING TREES SEARCHING ALGORITHM FOR BROADCAST TRANSMISSION IN SENSOR NETWORKS, The Twelfth International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2017) September 12- 14, 2017, Kyushu University, Fukuoka, Japan. (2017), referat wygłoszony.
 6. Zbigniew Lipiński, STABILITY ANALYSIS OF ROUTING STRATEGIES FOR THE MAXIMUM LIFETIME PROBLEM IN ONE-DIMENSIONAL AD-HOC WIRELESS NETWORKS, the 12th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2017) (2017), referat wygłoszony.
 7. Zbigniew Lipiński, O ROZWIĄZANIACH PROBLEMU MAKSYMALIZACJI CZASU ŻYCIA BEZPRZEWODOWYCH SIECI SENSORYCZNYCH, III Konferencja Matematyczno-Informatyczna 'Congressio-Mathematica' 27-29 września 2017, Uniwersytet Rzeszowski. (2017), referat wygłoszony.
 8. Zbigniew Lipiński, ON THE ROLE OF SYMMETRY IN SOLVING MAXIMUM LIFETIME PROBLEM IN TWO-DIMENSIONAL SENSOR NETWORKS, Wireless Networks, vol 23, issue 3, April 2017, DOI 10.1007/s11276-01 (2017), 1-10.
 9. Zbigniew Lipiński, STABILITY ANALYSIS OF ROUTING STRATEGIES FOR THE MAXIMUM LIFETIME PROBLEM IN ONE-DIMENSIONAL AD-HOC WIRELESS NETWORKS, w: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 13 (red. Fatos Xhafa), Springer, NY (2017), 819-832.
 10. Zbigniew Lipiński, MINIMUM NODE WEIGHT SPANNING TREES SEARCHING ALGORITHM FOR BROADCAST TRANSMISSION IN SENSOR NETWORKS, w: Proceedings of the 12 International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2017) (red. IEEE), IEEE, NY (2017), 145-149.

 11. 2016
 12. Zbigniew Lipiński, MAXIMUM LIFETIME PROBLEM IN SENSOR NETWORKS WITH LIMITED CHANNEL CAPACITY, w: Proceedings of the 8th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies KES-IDT 20 (red. I. Czarnowski, A. M. Caballero, R. J. Howlett, and L. C. Jain), Springer, Switzerland (2016), 151-163.
 13. Zbigniew Lipiński, CLASSIFICATION OF SOLUTIONS TO THE MINIMUM ENERGY PROBLEM IN ONE DIMENSIONAL SENSOR NETWORKS, w: Proceedings of the 23rd International Conference on Computer Networks CN 2016, Brunów, Poland (red. P. Gaj, A. Kwiecien, P. Stera), ISBN 978-3-319-39206-6, Springer (2016), 59-70.

 14. 2012
 15. Zbigniew Lipiński, ON CLASSIFICATION OF DATA TRANSMISSION STRATEGIES IN ONE DIMENSIONAL WIRELESS AD-HOC NETWORKS WITH POLYNOMIAL COST FUNCTION, w: Dependability in Complex System Modelling (red. T. Walkowiak, J. Surgier, K. Nowak, J. Mazurkiewicz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-584-5, Wrocław (2012), 85-104.

 16. 2011
 17. Zbigniew Lipiński, DEPLOYMENT COMPLEXITY OF NETWORK SERVICES, w: Monographs of System Dependability. Problems of Dependability and Modelling (red. T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, K. Michalska), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, ISBN 978-83-7493-612-5 , Wrocław (2011), 191-202.
 18. Jacek Iwański, Zbigniew Lipiński, VARIABLES REPRESENTATION DIAGRAMS IN VISUAL OBJECT-ORIENTED REPRESENTATION LANGUAGE, w: Monographs Of System Dependability. Problems of Dependability and Modelling (red. T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, K. Michalska), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, ISBN 978-83-7493-612-5, Wrocław (2011), 95--110.

 19. 2010
 20. Zbigniew Lipiński, STATE-SPACE MAINTAINABILITY MODEL OF SIMPLE DISTRIBUTED SYSTEM, w: Monographs Of System Dependability. Dependability of Networks (red. T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, W. Zamojski), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, ISBN 978-83-7493-527-2, Wrocław (2010), 85-99.

 21. 2009
 22. Zbigniew Lipiński, UML-BASED RELIABILITY MODELING OF NETWORK SERVICES, A UDP ECHO SERVICE CASE STUDY, w: DepCoS – RELCOMEX 2009. Dependability of Computer Systems (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak), IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-3674-3, Los Alamitos (2009), 50-57.

 23. 2007
 24. Zbigniew Lipiński, MODELOWANIE OBSŁUGIWALNOŚCI SYSTEMÓW I WZROSTU NIEZAWODNOŚCI USŁUG SIECIOWYCH OPARTE NA JĘZYKU UML, w: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania (red. Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN: 978-83-7493-319-3, Wrocław (2007), 609-622.

 25. 2006
 26. Zbigniew Lipiński, STATE MODEL OF SERVICE RELIABILITY, w: Dependability of Computer Systems DepCoS'06 25-27.5.2006 Szklarska Poręba (red. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowi), IEEE Computer Society, ISBN-0: 0-7695-2565-2, NY (2006), 35-42.

 27. 2001
 28. Zbigniew Lipiński, DEFORMATION OF A LIE ALGEBRA OF A DIFEOMORPHISM GROUP OF A TORUS, Journal of Mathematical Physics, 42 (5) (2001), 2285.

 29. 1998
 30. Zbigniew Lipiński, YANGIAN DEFORMATION OF THE LIE ALGEBRA DIFF(T2), Modern Physics Letters A, v.13, no. 20 (1998), 1611.

 31. 1996
 32. Zbigniew Lipiński, DEFORMATION OF THE POISSON-LIE STRUCTURE IN THE SU(2) WZW MODEL, Letters in Mathematical Physics, 36 (1996), 213.
 33. Zbigniew Lipiński, QUANTIZATION OF A LOOP EXTENDED SU(2) AFFINE KAC-MOODY ALGEBRA, Journal of Mathematical Physics, 37 (4) (1996), 1662.