dr Andrzej Jasiński

Publikacje


  2015
 1. Zbigniew Bonikowski, Andrzej Jasiński, Zenon Jasiński, Edward Nycz, Elżbieta Skrzypek, WOJEWÓDZKI RAPORT Z BADAŃ PRZESIEWOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (REALIZOWANYCH PRZEZ RCRE W RAMACH PROJEKTU „FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII”), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 978-83-929872-5-3, Opole (2015), 159.
 2. Andrzej Jasiński, Zenon Jasiński, WYBRANE UWARUNKOWANIA SUKCESÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OPOLSZCZYZNY Z PERSPEKTYWY BADAŃ PRZESIEWOWYCH, w: Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. (red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewiecz), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 978-83-61991-60-1, Sosnowiec 2015 (2015), 95-108.

 3. 2009
 4. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, Rafał Kapelko, Marcin Zawada, HOW TO IMPROVE THE RELIABILITY OF CHORD?, Federated Conferences "OnTheMove", Workshop "Reliability in Decentralized Distributed Systems", Monterrey, Mexico, Nov 9 - 14, 2008 (2009), referat wygłoszony.
 5. Jacek Cichoń, Adam Czubak, Andrzej Jasiński, MINIMAL BÜCHI AUTOMATA FOR CERTAIN CLASSES OF OF LTL FORMULAS, w: DepCoS-RELCOMEX 2009. Dependability of Computer Systems (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak), IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-3674-3, Los Alamitos (2009), 17-24.

 6. 2008
 7. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, Rafał Kapelko, Marcin Zawada, HOW TO IMPROVE THE RELIABILITY OF CHORD?, Lecture Notes in Computer Science, 5333 (2008), 904-913.

 8. 2003
 9. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, A NOTE ON ALGEBRAIC SUMS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Real Analysis Exchange, 28 (2003), 1-7.

 10. 2002
 11. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, Anastasis Kamburelis, ON TRANSLATIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Proceedings of the American Mathematical Society, 130 (2002), 1833 - 1842.
 12. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, Anastasis Kamburelis, Przemysław Szczepaniak, ON TRANSLATIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Proceedings of the American Mathematical Society, 130 (2002), 1833-1842.

 13. 2001
 14. Jacek Cichoń, Andrzej Jasiński, A NOTE ON COMPLEX UNIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Acta Universitatis Carolinae, 42 (2001) Mathematica et Physica (2001), 11--15.

 15. 1999
 16. Andrzej Jasiński, PRZYKŁAD ROZWIĄZYWANIA ZADANIA TEKSTOWEGO METODĄ ALGEBRAICZNĄ, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.2 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1999), 10-13.
 17. Andrzej Jasiński, Przemysław Szczepaniak, PRZYKŁAD ROZWIĄZYWANIA ZADANIA TEKSTOWEGO METODĄ ALGEBRAICZNĄ, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, cz. II (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1999), 10-13.

 18. 1998
 19. Andrzej Jasiński, Sylwia Majonek, LICZBY CAŁKOWITE I DZIAŁANIE NA NICH NA ZAJĘCIACH Z DYDAKTYKI MATEMATYKI, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.1 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 1-10.
 20. Andrzej Jasiński, DWIE PROPOZYCJE REALIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TEMAT: JEDNOKŁADNOŚĆ I PODOBIEŃSTWO, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.1 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 24-36.
 21. Andrzej Jasiński, Przemysław Szczepaniak, DWIE PROPOZYCJE REALIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TEMAT: JEDNOKŁADNOŚĆ I PODOBIEŃSTWO, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, cz. I (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 24-36.