dr Andrzej Jasiński

Publikacje


  2018
 1. Adam Czubak, Andrzej Jasiński, Marcin Szymanek, A NOTE ON KEYS AND KEYSTREAMS OF CHACHA20 FOR MULTI-KEY CHANNELS, w: Computer Networks: 25th International Conference, CN 2018 (red. Piotr Gaj, Michał Sawicki, Grażyna Suchacka, Andrzej Kwiecień), Springer, 978-3-319-92458-8, --- (2018), 357-372.

 2. 2015
 3. Edward Nycz, Andrzej Jasiński, Elżbieta Skrzypek, Zenon Jasiński, Zbigniew Bonikowski, WOJEWÓDZKI RAPORT Z BADAŃ PRZESIEWOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (REALIZOWANYCH PRZEZ RCRE W RAMACH PROJEKTU „FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII”), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 978-83-929872-5-3, Opole (2015), 159.
 4. Andrzej Jasiński, Zenon Jasiński, WYBRANE UWARUNKOWANIA SUKCESÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OPOLSZCZYZNY Z PERSPEKTYWY BADAŃ PRZESIEWOWYCH, w: Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. (red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewiecz), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 978-83-61991-60-1, Sosnowiec 2015 (2015), 95-108.

 5. 2009
 6. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, Rafał Kapelko, Marcin Zawada, HOW TO IMPROVE THE RELIABILITY OF CHORD?, Federated Conferences "OnTheMove", Workshop "Reliability in Decentralized Distributed Systems", Monterrey, Mexico, Nov 9 - 14, 2008 (2009), referat wygłoszony.
 7. Andrzej Jasiński, Adam Czubak, Jacek Cichoń, MINIMAL BÜCHI AUTOMATA FOR CERTAIN CLASSES OF OF LTL FORMULAS, w: DepCoS-RELCOMEX 2009. Dependability of Computer Systems (red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak), IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-3674-3, Los Alamitos (2009), 17-24.

 8. 2008
 9. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, Rafał Kapelko, Marcin Zawada, HOW TO IMPROVE THE RELIABILITY OF CHORD?, Lecture Notes in Computer Science, 5333 (2008), 904-913.

 10. 2003
 11. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, A NOTE ON ALGEBRAIC SUMS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Real Analysis Exchange, 28 (2003), 1-7.

 12. 2002
 13. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, Anastasis Kamburelis, ON TRANSLATIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Proceedings of the American Mathematical Society, 130 (2002), 1833 - 1842.
 14. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, Anastasis Kamburelis, Przemysław Szczepaniak, ON TRANSLATIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Proceedings of the American Mathematical Society, 130 (2002), 1833-1842.

 15. 2001
 16. Andrzej Jasiński, Jacek Cichoń, A NOTE ON COMPLEX UNIONS OF SUBSETS OF THE REAL LINE, Acta Universitatis Carolinae, 42 (2001) Mathematica et Physica (2001), 11--15.

 17. 1999
 18. Andrzej Jasiński, PRZYKŁAD ROZWIĄZYWANIA ZADANIA TEKSTOWEGO METODĄ ALGEBRAICZNĄ, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.2 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1999), 10-13.
 19. Andrzej Jasiński, Przemysław Szczepaniak, PRZYKŁAD ROZWIĄZYWANIA ZADANIA TEKSTOWEGO METODĄ ALGEBRAICZNĄ, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, cz. II (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1999), 10-13.

 20. 1998
 21. Andrzej Jasiński, Sylwia Majonek, LICZBY CAŁKOWITE I DZIAŁANIE NA NICH NA ZAJĘCIACH Z DYDAKTYKI MATEMATYKI, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.1 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 1-10.
 22. Andrzej Jasiński, DWIE PROPOZYCJE REALIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TEMAT: JEDNOKŁADNOŚĆ I PODOBIEŃSTWO, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki cz.1 (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 24-36.
 23. Andrzej Jasiński, Przemysław Szczepaniak, DWIE PROPOZYCJE REALIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TEMAT: JEDNOKŁADNOŚĆ I PODOBIEŃSTWO, w: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, cz. I (red. Barbara Rabijewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1998), 24-36.